Skærbæk Realskole

Skolegade 13  -  6780 Skærbæk
T: 7475 1124
M: kontor@skaerbaek-realskole.dk
Image
Image
Image

Skærbæk Realskole
Skolegade 13  -  6780 Skærbæk - T: 7475 1124 - M: kontor@skaerbaek-realskole.dk

Overgangsfrekvens

 

For skoleåret start august 2021 til udgangen af juni 2022

I 9. klasse startede der 16 elever, 1 gik ud i løbet af efteråret, 15 gennemførte. Af 9. klasse forsatte 2 i erhvervsuddannelser, 4 gik på gymnasiet og 9 forsatte i 10. klasser på forskellige skoler.

I 10. klasse startede 58 elever, 53 gennemførte. Af de 53 der gennemførte gik de 8 på en erhvervsungdomsuddannelse, 45 fortsatte på en gymnasial ungdomsuddannelse.

Skærbæk Realskole  -  Skolegade 13  -  6780 Skærbæk  -  T: 7475 1124  -  M: kontor@skaerbaek-realskole.dk